Taitoluistelussa käytetään ISU-arviointijärjestelmää (sanoista International Skating Union). ISU-järjestelmän mukaan kilpailun voittaa se luistelija, jonka pistemäärä on suurin. Pisteitä annetaan elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askeleet ja liu’ut sekä ohjelman osa-alueista, joissa arvioidaan esimerkiksi tulkintaa ja perusluistelutaitoa. Perinteinen tuomaristo arvioi luistelijan suorituksen laatua ja hänen taitonsa eri osa-alueilla.

Tuomariston lisäksi ohjelmaa seuraa tekninen asiantuntijaryhmä, niin kutsuttu tekninen paneeli, joka kirjaa ohjelmassa suoritetut elementit ja määrittää niiden vaikeustason.

Tuomaristo arvioi jokaisen yksittäisen elementin asteikolla -3….+3. Perusarvo on nolla, jonka saa kun suorittaa liikkeen virheittä, mutta ei erityisen loistavasti. Laatupiste +3 vaatii jo paljon enemmän, eikä sen saaminen ole kovin yleistä. Säännöissä on myös tarkkaan määrätty, kuinka monta erityyppistä elementtiä luistelijalle ohjelmassa sallitaan. Ylimääräisistä elementeistä ei kerry luistelijalle pisteitä.

Elementtipisteet (TES=Total Element Score)
Elementtipisteet annetaan esityksen teknisistä elementeistä, joita ovat hypyt, piruetit, askel- ja liukusarjat. Jokaisen elementin arvioivat tuomarit sekä tekninen asiantuntijaryhmä, joka arvioi elementtien arvoa ja vaikeustasoa.

Komponenttipisteet (TCS =Total Component Score)
Komponenttipisteisiin kuuluu viisi osa-aluetta: luistelutaito, siirtymät, esitys/suorittaminen, koreografia ja tulkinta.

Skating skills(SS)-Luistelutaito
Luistelutaitoa arvioidessa otetaan huomioon luistelutekniikka, sekä esimerkiksi tasapaino, liu’ut ja nopeuden vaihtelu. Myös kaarien ja askelten puhtautta arvioidaan tässä kategoriassa.

Transitions(TR)-Siirtymät
Siirtymiksi kutsutaan niitä osioita, jotka jäävät elementtien (esimerkiksi hyppyjen ja piruettien) väliin. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi siirtymien vaativuus ja vaihtelevuus, sekä jalkatyö.

Performance/Execution (PE) Esitys/Suorittaminen
Esittämisessä otetaan huomioon sekä esityksen fyysinen että tunteellinen puoli, ja siinä huomioidaan myös musiikin ja koreografian tulkinta. Lisäksi pisteisiin vaikuttavat yksilöllisyys ryhti ja tyyli, sekä liikkeiden puhtaus.

Choreography- Koreografia
Koreografiapisteissä huomioidaan se, miten ohjelma on rakennettu. Koreografiaa arvioitaessa tarkkaillaan esimerkiksi jään ja tilan käyttöä sekä esitystä kokonaisuutena.

Interpretation (IN)-Tulkinta
Tulkinnalla tarkoitetaan luistelijan kykyä ilmaista musiikin tyyliä ja liikettä. Tulkinnassa tarkkaillaan myös rytmiä, sekä musiikin mukaan luistelua.

Vähennykset
Saadusta kokonaispistemäärästä tehdään vielä sääntöjen määräämät vähennykset. Esimerkiksi kaatumisvähennys on 1 piste. Myös liian pitkä tai lyhyt ohjelmasuoritus aiheuttavat vähennyksen suorituspisteisiin.

Lisää tietoa ISU arviointijärjestelmästä löydät osoitteesta:
www.isu.org